از تو دارم

تویی طوفان غارتگر منم عاشقی در بند*** منو میکشی در خود به نام نامی کمند


عزیز دل

عزیز دل
خونه ی قلبم مال تو
داروندارم مال تو

عزیز دل
یه جون ناقابلی هست
فدای روی گل تو

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

عزیز دل
هرجا بری باهات میام
به پای تو میشینم
هر چی بگی گوش میکنم
اگر بخوای میمیرم

عزیز دل با هر نگات
بند دلم میلرزه
عزیز دل ناز چشاتو میخرم
هر چی بگی می ارزه

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

عزیز دل هر جا باشی
خونه ی دل همونجاست
هرجا باشی خوب میدونی
برکت و نورم اونجاست

عزیز دل هر جا باشی
خونه ی دل همونجاست
هرجا باشی خوب میدونی
برکت و نورم اونجاست

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

عزیز دل ناز و ادات
قد و بالاتو قربون
عزیز دل خوش قدمی
برو وبیاتو قربون

خواننده : بهزاد

ترانه سرا : یلدا هاشم پور

آهنگساز : مهرداد آسمانی

تنظیم : امیر بدخش

آلبوم : دنیا

جمعه سی ام مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

زیر بارون

زیر بارون دیدمش تو خیابون دیدمش
مثه لیلی بودو من به چشم مجنون دیدمش
زیر بارن دیدمش تو خیابون دیدمش
مثه لیلی بودو من به چشم مجنون دیدمش
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
کم کم و کم دلبری کرد دلمو جسور و جری کرد
خواستم بگم پیدا شده اونی که میخوامش
دل من شده رامش
کم کمو کم غروب رسید شب دیگه از راه میرسید
رفت و م تنها گذاشت با یک سلامش با فکر مدامش
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فرموشم نیشه واسش میمیرم همیشه
فرا موشم نمیشه واسش میمیرم همیشه

فراموشم نیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نمیشه
زیر بارون دیدمش تو خیایون دیدمش
مثه لیلی بودو من به چشم مجنون دیدمش
زیر بارون دیدمش تو خیابون دیدمش
مثه لیلی بودو من به چشم مجنون دیدمش
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نمیشه واسشمیمیرم همیشه
کم کمو کم دلبری کرد دلمو جسور و جری کرد
خواستم بگم پید شده اونی که میخوامش
د ل من شده رامش
کم کمو کم غروب رسید شب دیگه از راه میرسید
رفتو منو تنها گذاشت بایک سلامش با فکر مدامش
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نمیشه واسش میمیرم همیشه
فراموشم نیشه واسش میمیرم میشه
فراموشم نمیشه واسش میمیم همیشه


خواننده : کوروس

ترانه سرا :تامشخص

آهنگساز و تنظیم : تامشخص

آلبوم : نسل من

دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

دختر همسایه

دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم
هردفه یک گلی پرت میکرد میون خونمون
یعنی زود بیا روی بوم دلش نمیگرفت اروم
طی میکردم با چابکی پله ها رو 10 تا یکی
تا می رسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی اگه راستی مردی
باید دنبالم بگردی
بازی قایم موشک حالی داره با یه دختر بانمک حالی داره
موش موشک اسه برو بازی کردی
اگه پیداش بکنی خیلی مردی
خلاصه اخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاش میکردم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
دختر همسا یه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم
هردفعه یک گلی پرت میکرد میون خونمون
یعنی زود بیا روی بوم دلش نمیگرفت اروم
طی میکردم با چابکی پله ها رو ده تا یکی
تامیرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا
اگه ر استی مردی باید دنبالم بگردی
اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی
بازی قایم موشک حالی داه با یه دختر بانمک حالی داره
موشموشک اسه برو بازی کردی اگه پیداش بکنی خیلی مردی
خلاصه اخر پیداش میکردم تامیتونستم نگاش میکردم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم
میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم


خواننده : کوروس

ترانه سرا :تامشخص

آهنگساز و تنظیم : تامشخص

آلبوم : نسل من

دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

نمیای


الهی ناز بشی یار
مردم از این انتظار
چی شد اون قول و قرار
نمیای دیدن یار
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار
فصل گرما که گذشت
فصل سرما که گذشت
عمری از ما که گذشت
نمیای دیدن یار
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار
الهی ناز بشی یار
کشتی منو کشتی منو
از تو دنیای خودت
کنار نمیذاشتی منو
نمیای
الهی ناز بشی یار
تو که دوست داشتی منو
از تو دنیای خودت
کنار نمیذاشتی منو
نمیای نمیای نمیای

اگه باز نیای به سقف آسمون سنگ میزنم
اگه باز نیای تموم آینه ها رو میشکنم
تو باید بیای دیگه باید نباید نداره
وقتی قول دادی به من ممکن و شاید نداره
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار

الهی ناز بشی یار
مردم از این انتظار
چی شد اون قول و قرار
نمیای دیدن یار
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار
فصل گرما که گذشت
فصل سرما که گذشت
عمری از ما که گذشت
نمیای دیدن یار
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار
الهی ناز بشی یار
کشتی منو کشتی منو
از تو دنیای خودت
کنار نمیذاشتی منو
نمیای
الهی ناز بشی یار
تو که دوست داشتی منو
از تو دنیای خودت
کنار نمیذاشتی منو
نمیای نمیای نمیای

اگه باز نیای به سقف آسمون سنگ میزنم
اگه باز نیای تموم آینه ها رو میشکنم
تو باید بیای دیگه باید نباید نداره
وقتی قول دادی به من ممکن و شاید نداره
نمیای نمیای نمیای نمیای
دیدن یار
نمیای نمیای نمیای نمیای


خواننده : کوروس

ترانه سرا :تامشخص

آهنگساز و تنظیم : تامشخص

آلبوم :بلا ( اندی ، کوروس)

دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

رقیب

بهش نگين كه من چقدر دوستش دارم
براي بردن دلش ، كوهو رو شونم مي ذارم

بهش نگين ديوونه ي چشاش شدم
مست همه شيطونياش ، عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم ، ميره و پيداش نمي شه
كي مي دونه ، عاقبت اين دل زارم چي مي شه

اگه بگم دوستش دارم ، قلبشو پنهون مي كنه
پيش چشاي عاشقم ، رقيبو مهمون مي كنه

بهش نگين كه من چقدر دوستش دارم
براي بردن دلش ، كوهو رو شونم مي ذارم

بهش نگين ديوونه ي چشاش شدم
مست همه شيطونياش ، عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم ، ميره و پيداش نمي شه
كي مي دونه ، عاقبت اين دل زارم چي مي شه

اگه بگم دوستش دارم ، قلبشو پنهون مي كنه
پيش چشاي عاشقم ، رقيبو مهمون مي كنه

بهش نگين كه من چقدر دوستش دارم
براي بردن دلش ، كوهو رو شونم مي ذارم

بهش نگين ديوونه ي چشاش شدم
مست همه شيطونياش ، عاشق خنده هاش شدم


بهش نگين كه من چقدر دوستش دارم
بهش نگين ديوونه ي نگاش شدم
مست همه شيطونياش ، عاشق خنده هاش شدم


ترانه سرا: بهاره رسول زادگان

خواننده و آهنگساز : شهاب بخارایی

تنظیم :کیارش پوزشی

آلبوم : منو بشناس

شنبه دهم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

بزن تار و بزن تار

بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته
بزن تار و بزن تار
بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار
بزن تار و بزن تار

برای کوچه غمگینم برای خونه غمگینم
برای تو برای من برای هر کی مثل ما
داره میخونه غمگینم
بزن تار همیشه با منو از من قدیمی تر
واسه اونکه تو کار عاشقی میمونه غمگینم
بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته
بزن تار و بزن تار
بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار
بزن تار و بزن تار

براه عاشقی بردن به خنجر دل سپر کردن
واسه هرکی که آسون نیست
برای جاودان بودن واسه عاشق دیگه راهی
بجز دل کندن از جون نیست
بزن تا بخونم همینو میتونم
برای کوچه غمگینم برای خونه غمگینم
برای تو برای من برای هر کی مثل ما
داره میخونه غمگینم
بزن تار همیشه با منو از من قدیمی تر
واسه اونکه تو کار عاشقی میمونه غمگینم
بزن تار که امشب باز دلم از دنیا گرفته
بزن تار و بزن تار
بزن تا بخونم با تو آواز بی خریدار
بزن تار و بزن تار
بزن تار و بزن تار


خواننده : هایده

ترانه سرا : منصور تهرانی

آهنگساز :صادق نوجوکی

پنجشنبه هشتم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

دوستم نداشتی

تو از قلب پاکم خبر نداشتی
تو عالم یه رنگی که مارو کاشتی
نگو که این جدایی کار خدا بود
مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی

هر وقت می خواستم بگم یه باوفا باش
تو این همه غریبه یه آشنا باش
هر وقت می خواستم بگم یه باوفا باش
تو این همه غریبه یه آشنا باش
دلم تو سینه داد زد این التماسه
فکر غرور این دل محض خدا باش
دلم تو سینه داد زد این التماسه
فکر غرور این دل محض خدا باش

نه جای قهر گذاشتی نه جای آشتی
گفتی هواتو دارم اما نداشتی
نه جای قهر گذاشتی نه جای آشتی
گفتی هواتو دارم اما نداشتی
نه اینکه تو عشقت من کم آوردم
مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی
نه اینکه تو عشقت من کم آوردم
مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی

شاید در این بازی قلبت بشه راضی مارو شکستی
حالا که می سوزم از آتش عشقت خاموش نشستی
در غایت خوبی تو چیزی کم نذاشتی
مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی


ترانه سرا : گیتی بهرامی

آهنگساز : کیومرث سلیم پور

تنطیم : مومن سالار

شنبه سوم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

غم ساز

دخترهای قشنگ من گلهای رنگارنگ من
همه وجودم شماها همه ساز و آهنگ من
همه وجودم شماها همه ساز و آهنگ من

آخه دلم اون دور دورا پیش شما هاست به خدا
یه ذره طاقت ندارم باشم جدا از شماها
آخه دلم اون دور دورا پیش شما هاست به خدا
یه ذره طاقت ندارم باشم جدا از شماها
خدای آسمون ها بسه دیگه جدایی
زمونه با دل من چه قدر تو بی وفایی
خدای آسمون ها بسه دیگه جدایی
زمونه با دل من چه قدر تو بی وفایی

دلم از فاصله ها پر زده پروانه شده
امشب از اون شب هاست که دل دیوانه و آواره شده
ای خدا کاری بکن غم و غصه سر بیاد
از گلهای ناز من دوباره خبر بیاد
دخترهای قشنگ من گلهای رنگارنگ من
همه وجودم شماها همه ساز و آهنگ من
همه وجودم شماها همه ساز و آهنگ من


ترانه سرا و آهنگساز : کیومرث سلیم پور

تنظیم : مومن سالار

خواننده : امید

شنبه سوم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

لحظه‌ ها

لحظه‌ها رو با تو بودن در نگاه تو شكفتن

حس عشق رو در تو ديدن مثل روياي تو خوابه

با تو رفتن با تو موندن مثل قصه تورو خوندن

تا هميشه تو رو خواستن مثل تشنگي آبه

اگه چشمات من رو مي‌خواست تو نگاه تو ميمردم

اگه دستات مال من بود جون به دستات مي‌سپردم

اگه اسمم رو مي‌خوندي ديگه از ياد نمي‌بردم

اگه با من تو مي‌موندي همه دنيارو مي‌بردم

بي تو اما سرسپردن بي تو و عشق تو بودن

تو غبار جاده موندن بي تو خوب من محاله

بي تو حتي زنده بوندن بي هدف نفس كشيدن

تا ابد تورو نديدن واسه من رنج و عذابه

اگه چشمات من رو مي‌خواست تو نگاه تو ميمردم

اگه دستات مال من بود جون به دستات مي‌سپردم

اگه اسمم رو مي‌خوندي ديگه از ياد نمي‌بردم

اگه با من تو مي‌موندي همه دنيارو مي‌بردم

توي آسمون عشقم غير تو پرنده‌اي نيست

روي خاموشي لبهام جز تو اسم ديگه‌اي نيست

توي قلب من عزيزم هيچ كسي جايي نداره

دل عاشقم بجز تو هيچ كسي رو دوست نداره

اگه چشمات من رو مي‌خواست تو نگاه تو ميمردم

اگه دستات مال من بود جون به دستات مي‌سپردم

اگه اسمم رو مي‌خوندي ديگه از ياد نمي‌بردم

اگه با من تو مي‌موندي همه دنيارو مي‌بردم

لحظه‌هارو با تو بودن


ترانه سرا: مریم قاضی

آهنگساز : حسن شماعی زاده

تنظیم : تیگران

خواننده : معین

آلبوم : لحظه ها

پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۸۸ توسط ایرج |

دلخوشی


طرح چشمان قشنگت در اتاقم نقش بسته ... شعر می گویم به یادت در قفس غمگینو خسته ...

من چه تنها و غریبم بی تو در دریای هستی ... ساحلم شو غرق گشتم بی تو در شبهای مستی

چهارشنبه سی و یکم تیر ۱۳۸۸ توسط ایرج |

عادت

آغوشت و به غیر من، به روی هیشکی وا نکن           

 من و از این دلخوشی ها، آرامشم، جدا نکن

من برای با تو بودن، پر عشق و خواهشم    

واسه بودن کنارت، تو بگو، به هر کجا پر می کشم

منو تو آغوشت بگیر، آغوش تو مقدسه       

 بوسیدنت برای من، تولد یک نفسه

چشم های مهربون تو، منو به آتیش می کشه     

نوازش دست های تو، عادته، ترکم نمی شه

فقط تو آغوش خودم، دغدغه هات و جا بذار         

به پای عشق من بمون، هیچ کس و جای من نیار

مهر لبات و رو تن و روی لب کسی نزن            

فقط به من بوسه بزن، به روح و جسم و تن من


خواننده و آهنگساز :شادمهر

ترانه سرا:پگاه موسوی

یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ توسط ایرج |

ماندگار

خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت


ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من...

خانه خراب تو شدم،به سوی من روانه شو
سجده به عشقت میزنم،منجی جاودانه شو
ای کوه پر غرور من،سنگ صبور تو منم
ای لحظه ساز عاشقی،عاشق با تو بودنم
روشن ترین ستاره ام،میخواهم- میخواهمت
تو ماندگاری در دلم،میدانمت - میدانمت


ای همه وجود من،نبود تو نبود من
ای همه وجود من،نبود تو نبود من
نبود تو نبود من......


خواننده ، آهنگساز : شادمهر

یکشنبه هفتم تیر ۱۳۸۸ توسط ایرج |

ماتم عشق

الهی نسوزی، تو گفتی بسوزم
گذاشتی که هر شب برم چشم بدوزم
من از گریه هر شب یه دریا می سازم
همه زندگیمو به چشمات می بازم
صدای دلم رو، تو نشنیده رفتی
خراب تو گشتم، کلامی نگفتی

تو را می سپارم به دست خدایم
فقط او شنیده همیشه صدایم
تو را می سپارم به دست خدایم
فقط او شنیده همیشه صدایم

یه شب عاشقانه برات گریه کردم
تو هرگز ندیدی به لب آه سردم
تو با بی وفایی به خاکم نشوندی
من ساده دل رو به غربت کشوندی
نمی بخشمت من! ببین روزگارم
ببین از جدایی چه بر سینه دارم

تو را می سپارم به دست خدایم
فقط او شنیده همیشه صدایم
تو را می سپارم به دست خدایم
فقط او شنیده همیشه صدایم


ترانه سرا:روح انگیز بنیادلو

خواننده و آهنگساز : افشین سپهر

شنبه ششم تیر ۱۳۸۸ توسط ایرج |

تکیه گاه


ای همه آرامشم از تو پریشانت نبینم
چون شب خاکستری سر در گریبانت نبینم
ای تو در چشمان من یک پنجره لبخند شادی
همچو ابر سوگوار این گونه گریانت نبینم
ای پر از شوق رهایی رفته تا اوج ستاره
در میان کوچه ها افتان و خیزانت نبینم

مرغک عاشق کجا شد شور آواز قشنگت
در قفس چون قلب خود هر لحظه نالانت نبینم
تکیه کن بر شانه ام ای شاخه نیلوفری رنگ
تا غم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم

قصه دلتنگیت را خوب من بگذار و بگذر
گریه دریاچه ها را تا به دامانت نبینم
کاشکی قسمت کنی غمهای خود را با دل من
تا که سیل اشک را زین بیش مهمانت نبینم
تکیه کن بر شانه ام ای شاخه نیلوفری رنگ
تا غم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم
تکیه کن بر شانه ام ای شاخه نیلوفری رنگ
تا غم بی تکیه گاهی را به چشمانت نبینم


ترانه سرا : هومن زکایی

آهنگ ساز : تورج شعبانخانی

خواننده : ستار

چهارشنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ایرج |

ابرج رزمجو
معینی کرمانشاهی
رهی معیری
عماد خراسانی
لیلا کسری
بیژن ترقی
اردلان سرفراز
وحشی بافقی
تورج نگهبان
جهانبخش پازوکی
زویا زاکاریان
قیصر امین پور
هما میرافشار
فروغ فرخزاد
ترانه سرایان دیگر
مسعود امینی
رحمان شکوفه پور
همایون هوشیار نژاد
شهیار قنبری
مسعود فردمنش
جمشید شیبانی
بیژن سمندر
میناجلالی
بابک رادمنش
ایرج جنتی عطایی
ترانه های ناشناس

عاشقا (امید)
جنگل چشمات ( سیاووش سهراب)
گل من (راستین)
نه دیگه من (راستین)
ظالم (راستین)
پنجره ( ستار)
آواز خاموش (بیژن مرتضوی)
دنیا (بهزاد)
انتظار (شکیلا)
فروم وبلاگ
آخرین طبیب ( مهستی)
بیا بنویسیم ( مهستی)
دیوونه خونه (امید)
چنگ ( فرزین)
عشق (فرزین)
نرگس شیراز (هایده)
صدای بارون (ستار)
پنجره (معین)
ترجیع بند وحشی بافقی
باران (امید)
دیــدن روی تو بر دادن جـــــــــــــان می ارزد
میلاد (معین)
مرا به خاطر بسپار (امید)
شکستنی (امید)
مهتاب (امید)

RSS 2.0
Free counter and web stats
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جستجوگر گوگل
make money

Design By Parstheme